#15  | BERGEN  |

Dette er ikke en politisk blogg. Men det er Stortingsvalg på mandag. Det angår oss alle. Tillit er et stikkord for det jeg skriver om her. Spørsmålet er i hvilken grad tillit, eller mangel på tillit til politikerne våre, kommer til å påvirke valgdeltakelsen. Og utfallet av valgresultatet i neste omgang. Noen går nå faktisk offentlig ut og mener at ikke alle bør stemme. Hva skjer?

IKKE VÆR LIKEGYLDIG!

Bedrifter er avhengig av å ha tillit hos sine kunder. Politikk handler også om tillit. Til velgerne. Valget mandag 11.september legger grunnlaget for hvem som skal styre landet de neste fire årene. Det er viktig! Mange jeg har snakket med hipser litt på skuldrene og sier de ikke orker å følge med. Det er ingen spenning, ingen tenning. Det er riktignok dueller, men der er det krangling. Kandidatene angriper hverandre istedenfor å tydeliggjøre hva de selv står for. Snakker ned andre. Mediene henger seg på selvsagt. Graver etter feil og historier.

Noen av de jeg har snakket med lurer faktisk på om i det hele tatt skal stemme. Hva er vitsen? Hva skiller de blå fra de røde? Egentlig? Det blir jo enten en rød eller blå ”blokk”. Hva er forskjellen? Mange sier videre at de ikke har så mye tillit til politikerne lenger. Det er det trist. Det er ikke bra. Verken for politikerne eller for alle oss andre for den del. Ikke la være å stemme. Ikke bli likegyldig. Likegyldighet er kanskje det aller verste. Det er nesten som å gi opp. Gjør din plikt. Det har vært mitt budskap til de som tviler på om de skal bruke sin stemmerett.
Skjermbilde 2017-09-09 kl. 23.15.21

TILLIT KJØPES IKKE

Tillit er ikke noe du skaffer deg over natten. I en enkelt debatt. Eller gjennom et kjøp eller en tjenesteleveranse for en bedrift. Tillit bygges gradvis opp over tid. Man må gjentagende ganger oppleve at dem man har med å gjøre holder hva de lover. At de flere ganger evner å levere i henhold til en forventning eller en lovnad. På samme måte som Mons Ivar Mjelde i sin tid bygde prestasjonsnivået i Brannlaget som vant Tippeligaen i 2007 stein på stein, så bygges også tillit opp lag på lag. Det er ingen quickfix. Det er hardt og ærlig arbeid over tid som skaper tillit. Og gode relasjoner. Til kunder og velgere.

Jeg hadde en opplevelse som leder for noen år siden. Jeg kontakt med en markant Venstre politiker i Bergen for å oppdatere ham på noen fakta i en sak som plutselig ble en mediesak i forbindelse med valget. Han hadde uttalt seg bastant og hadde klare meninger. Uten å forholde seg til fakta. Men det ga to siders oppslag i en av byens aviser. Jeg ringte ham, spurte om vi kunne ta en prat eller et møte slik at vi kunne forklare fakta i saken. Jeg ble nærmest satt helt ut av svaret hans, som jeg ikke forventet av det jeg hadde grunn til å tro var en seriøs politiker. Jeg noterte ned hva han svarte:

“Jeg driter i fakta. Denne saken slår jeg politisk mynt på!”

Så la han på. Det var det. Det var første gang jeg virkelig begynte å tvile. Tilliten var blåst vekk. I alle fall til ham. Det er 16 år siden. Slikt glemmer man ikke.

BEDRIFTER SOM LYKKES

Bedrifter som lykkes over tid har tilfredse og lojale kunder. Kunder som opplever at banken, strømselskapet, forsikringsselskapet eller teleoperatøren deres faktisk leverer det de lover over tid. Dersom det oppstår et problem, eller man har behov for å reklamere, så blir måten denne type henvendelser blir håndtert på avgjørende for kundeopplevelsen. Det vil direkte påvirke kundens tillit til bedriften. Og lysten til å bli værende kunde. Tilliten forsterkes når man er til å stole på, også når det er en vanskelig sak. Når det er berettiget å klage. Det er da man virkelig kan skille de gode fra de som er mindre gode. Det handler jo om noe så banalt som å være en venn, både i gode og tyngre dager. Det bygger tillit. Over tid.

Jeg har gjort flere hundre kundetilfredshetsmålinger gjennom mange år innen en rekke bransjer, og det er ganske enkelt. Limet mellom kunden og bedriften styres av om man holder det man lover, om hvor godt bedriften leverer gode opplevelser og på de forventningene kundene har over tid. At kunden faktisk opplever at de får hjelp når de trenger det, ærlige og gode anbefalinger når de spør i tillegg til riktige løsninger og betingelser. Det gjør dem fornøyde. Så fornøyde at de ikke vil vurdere alternativer. Da styrkes båndet mellom bedrift og kunde. Sterkere binding. Økt lojalitet. Styrket tillit.
Skjermbilde 2017-09-10 kl. 14.15.37

HVA SKJER MED TILLITEN TIL POLITIKERNE?

Vi har alle det siste presidentvalget i USA friskt i minne, der tillitt og mistillit var helt sentrale stikkord i en lang, spesiell og tildels skitten valgkamp. Og nå står vi foran Stortingsvalget i Norge. Ikke skittkasting på samme nivå, men det er tendenser. Da er det jo relevant å spørre om hvordan står det til med tilliten til våre politikere? Interessante spørsmål er:

  • Har du tillit til dagens politikere?
  • Stoler du på at politikerne og partiene står ved de løftene de gir i valgkampen?
  • Er du lojal til ”ditt parti” uansett hva de sier og gjør?

Jeg møtte en kjent forleden som jobber intenst med politiske meningsmålinger om dagen. Det har han gjort i mange år. Jeg spurte om han satt på data eller tilbakemeldinger på spørsmålene over. Han sa at det var ingen som hadde stilt spørsmålene så direkte.

Derfor laget jeg en liten undersøkelse med disse tre enkle spørsmålene og la ut på sosiale medier. Det har vært kort tid, så responsen har vært beskjeden. 73 svar. Resultatene er ikke representativite f.eks i forhold til kjønn (38% kvinner, 62% menn) og geografisk spredning (83% fra Hordaland). Men det er en aldri så liten indikasjon. En temperaturmåling.

Skjermbilde 2017-09-10 kl. 16.38.23
N=73. 19% mellom 18-29 år, 16% mellom 30-44 år, 53% mellom 45-60 år og 12% over 60 år.

Resultatene er dessverre nedslående. En score på 50 når det gjelder tillit er i beste fall svak. Og 38 på tillit i forhold til å holde valgløfter er nedslående, ja rett ut alamerende. Selv lojaliteten blant velgerne ser ut til å svikte. Kanskje er flere på vandring mellom partiene? På søken etter å finne andre politikere og partier de har mer kunne ha mer tillit til? Er det en protest?

Uansett er det all grunn til å være bekymret. Det hjelper jo selvsagt heller ikke på folks oppfatning når programledere er med på å virvle opp sinne, irritasjon og frustrasjon. For å skape bedre underholdning? Høyere seertall? Da er det selvsagt heller ikke enkelt å være politiker. Men resultatet kan dessverre bli at velgerne får nok. Sakenes egenkraft forsvinner i personfokus. Kanskje personene er blitt viktigere enn sakene. Da er det i alle fall viktig at vi kan stole på våre politikere. Håper på bedre tall neste gang jeg gjør en slik måling igjen.

INTERESSANT OM TILLIT

En artikkel i Dagens Perspektiv fra 2.januar i år refererer til den mest leste artikkelen hos Insights by Stanford Business i 2016 som handler om om hvordan smarte ledere bygger tillit. Anbefaler å lese denne. Noe vi alle kan ha nytte av. Politiker eller ei.

Men, husk å stemme. Din stemme er viktig. Godt valg!

Skjermbilde 2017-09-09 kl. 23.28.30
Fra Insights from Standford Business School. Link til artikkel under/over.

 

Kontakt meg gjerne for en prat om temaet i dette innlegget.

Epost: steinar@ziel.no
Mobil: 95 70 55 14.

 


Følg servicehelten også på Facebook

 

Leave a Reply