Navnet mitt er Steinar B. Christensen, og jeg står bak bloggen servicehelten.no. Min hensikt er å sette søkelyset på ulike tema, problemstillinger, utfordringer og suksesshistorier knyttet til kundeservice og kundeopplevelser. Dette er virkelig et område jeg brenner for!

Som rådgiver og konsulent har jeg i en årrekke jobbet med utfordringer knyttet til strategi, marked, ledelse, kundeservice og digitalisering. Mange bedrifter og virksomheter står overfor store utfordringer, men også utrolig spennende muligheter i tiden som kommer. Fornøyde kunder og brukere vil bli enda viktigere jo tøffere konkurransesituasjonen blir. Service og gode kundeopplevelser er ikke lenger bare viktig for de som jobber i kundeservice. Det er viktig for alle som jobber i bedriften, og toppledelsen bør ha kunder og deres opplevelser i samspill og interaksjon med bedriften som punkt i sine ledermøter. Fornøyde kunder er en forutsetning for å lykkes over tid.

Håper du vil like bloggen, og gjør den også kjent for alle du mener vil ha nytte av å lese og følge med på det som kommer her.

FOREDRAG:

Aktuelle foredrag:

  • Ingen tribuneplass!” – hvordan skape en positiv, serviceorientert prestasjonskultur
  • Gjør kundene dine til fans!” – øk verdien av dine kunder ved å gjøre dem til dine fans og ambassadører
  • Mot til endring” – hvordan drive endringsledelse i praksis
  • Fremtidens kundeservice” – trender, utviklingstrekk og suksesskriterier
  • Morgendagens servicehelt” – hvordan skape ekte servicehelter som leverer service i verdensklasse
RÅDGIVNING OG KONSULENTOPPDRAG:

Jeg driver i dag selskapet Ziel Consulting AS, som tilbyr tjenester innen strategirådgivning, markeds- og organisasjonsutvikling. Ziel har et samarbeid med CustomerTrends, som er et konsulentselskap som har spesialisert seg kunde (kundeservice, kundeopplevelser, CX, kundereiser). Ziel samarbeider også med Differ Strategy Consulting AS innen større innsiktsstudier og digital forretningsutvikling med fokus på automatisering, robotics og kunstig intelligens.

For mer informasjon og forespørsler om foredrag og konsulentoppdrag:

Telefon: +47 95 70 55 14
Epost: steinar@ziel.no

BERGEN KUNDESERVICEFORUM – KUNDESERVICEDAGENE I BERGEN:

I 2002 var jeg en av initiativtakerne til etableringen av Bergen Kundserviceforum. De første to årene satt jeg som styreleder av BKF. Jeg har vært prosjektleder for Kundeservicedagene i Bergen (KS dagene) siden første konferanse ble arrangert i 2005. KS dagene er siden blitt arrangert i 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 og 2021 med stor suksess og med ca 250 deltakere på konferansen.