Kultur for resultater!

#27  | BERGEN  | På NHO sin årskonferanse gikk Petter Stordalen på scenen og snakket om kultur og avkastning. I disse digitaliseringstider! Bedrifter som har en god kultur og god ledelse har et bedre arbeidsmiljø, et lavere sykefravær og er mer konkurransedyktig. Å investere i kultur gir med andre ord en god avkastning. Men en […]

Read more

Ekte fans stiller opp!

#18  | BERGEN |  Det du leser nå er en personlig beskrivelse og opplevelse av min egen deltakelse i et vellykket kundearrangement. Denne type møtepunkt er et av flere tiltak bedrifter iverksetter for å knytte enda sterkere relasjoner til sine kunder og samarbeidspartnere. Bedrifter som i utgangspunktet har fornøyde kunder vil kunne forsterke gode relasjoner […]

Read more

Ledelse er å vise vei

#12 | OSLO | Det er krevende tider for de aller fleste virksomheter. Krav til lavere kostnader samtidig som man ønsker mer fornøyde kunder og brukere er en utfordring som krever lederskap. Dyktige ledere, og ledere med visjoner og gjennomføringskraft. Ledere som evner å skape entusiasme samtidig som tøffe beslutninger må bli tatt. For bedrifter […]

Read more