#21  | BERGEN  |

Jeg treffer Eirik Berge i kaféen på Media City Bergen. Han har vært, og er, primus motor i etableringen av det årlige møtearenaen Digitaldagen i Bergen. Konferansen setter fokus på kunnskap om hva som fungerer innen digital markedsføring og kommunikasjon. Dette er andre året konferansen arrangeres under dette navnet. Interessen for temaet er sterkt økende, noe også oppslutningen rundt årets konferanse viser. Det gjelder å være oppdatert!
Skjermbilde 2017-10-18 kl. 20.43.00

DET GÅR FLERE TOG..

Eirik er markeds- og merkevaresjef i selskapet Possibility, som arrangerer konferansen sammen med Vidi, PwC og Schibsted. Eirik har jobbet med digitalisering i mange år, og har gjort seg mange tanker og refleksjoner rundt den spennende digitaliseringsdebatten som pågår på stadig flere arenaer i dag.

Alle snakker om digitalisering i dag. Er det nå toget eller togene går?

”Tja, delvis. Vi kan trygt si at det selvsagt går flere tog. Men det er viktig å følge med på togtabellen og være bevisst og ta beslutninger om når man skal stå klar på perrongen. For det er viktig for de aller fleste å følge med i timen og være bevisst på hvor man står og hvor – og hvor raskt – man ønsker å bevege seg.

Ja, for det kan virke som om noen kaster seg på digitaliseringsbølgen uten nødvendigvis å vite hva man vil. Stemmer det med dine inntrykk?

”Det er nok delvis riktig. Min klare anbefaling er at enda flere bedrifter bør ha fokus på kundene og digitalisere løsninger på kundenes premisser. Det vil si at det er viktigere enn noen gang å lytte til kundene og deres ønsker og behov. Det handler ofte om å gjøre deres hverdag enklere.”

TRENDER

Så hva vil du si er viktige trender innen digital markedsføring og kommunikasjon fremover?

”Det blir enda viktigere å skape kvalitetsinnhold og klare å distribuere dette i de kanaler og på de flater der kundene faktisk er. Det handler om å vise bedriften frem på en annen måte, by mer på seg selv, bli enda mer profesjonell. Men det må være ekte!”

“Tiden for cold calls er over!”

Hvor dyktige vil du si bedriftene er på digital markedsføring og kommunikasjon i dag?

 ”De større bedriftene har jobbet lenge med disse temaene, og blir bare flinkere og flinkere. Utfordringen er størst for virksomheter med typisk 10-40 ansatte, hvor dette arbeidet er mer en bijobb enn noens hovedfokus. Det bør nok revurderes fremover”.

HØY NYTTEVERDI

Så hvorfor er det viktig å delta på en arena som Digitaldagen?

”Jeg tenker det er to hovedgrunner for å delta på en konferanse som denne. For det første så er det alltid noe nytt å lære. Det andre er å dele kunnskap med andre. Være nysgjerrig, åpen og ærlig. Vi håper at Digitaldagen kan være en arena der vi bygger opp under en kultur her i Bergen for å dele erfaringer og kunnskap. Det er også viktig for oss i prosjektgruppen at konferansen skal ha et praktisk fokus, slik at det gir stor nytteverdi for deltakerne. At man kan ta i bruk ny kunnskap når man går på jobb dagen etter.”

”Vi må ville hverandre vel og unne andre å lykkes”
NYE MULIGHETER

Torbjørn Torsvik er direktør i PwC og medlem av prosjektgruppen for konferansen. Han tar seg tid noen minutter etter det siste prosjektmøtet, hvor vi snakker litt rundt de nye mulighetene som digitaliseringen gir.

Skjermbilde 2017-10-18 kl. 20.40.51
Torbjørn Torsvik, direktør i PwC i Bergen, har deltatt i planleggingen av DIGITALDAGEN 2017.

Hva er egentlig nytt slik du ser det Torbjørn?

”Ja, digitalisering i seg selv er jo ikke noe nytt. Det er mange som har jobbet lenge med automatisering, effektivisering og digitalisering. Men det som nå definitivt har endret seg er tempoet. Farten i utviklingen. I tillegg mulighetene til å utnytte de enorme datamengdene gjennom big data initiativ.  Videre treffer den ”nye” digitaliseringsbølgen bredt. Så digital disrupsjon brer om seg i alle bransjer og i offentlige virksomheter.”

”Det handler om å følge med. Det nye er tempoet i utviklingen og mulighetene knyttet til big data!”

Hvor viktig vil du si det er å være oppdatert på det som nå skjer?

”For det første så gir ny teknologi mange nye muligheter. Og da sier det seg også selv at de som ligger fremst og følger med på denne utviklingen ofte er de som først utnytter disse mulighetene og skaffer seg fortrinn i forhold til konkurrentene. Men det er også viktig som Eirik har vært inne på, at bedriftene har et kundefokus i dette arbeidet. Så det krever både et tett samspill med kunder og marked, men ikke minst setter det også krav til det interne samspillet og samhandlingen i bedriften.”

Til slutt, hvorfor er PwC med å arrangerer konferansen?

”Vi er selv opptatt av å lære, og vi ønsker å bidra til å skape en inspirerende og trygg møteplass for kunnskapsdeling. Oppslutningen om årets konferanse tyder på det. Vi gleder oss og håper flest mulig kommer. De vil man ikke angre på.”

Jeg sitter igjen og reflekterer litt for meg selv rundt samtalene med Eirik og Torbjørn. Det er noe som går igjen, og som vi ser også på andre områder. Her i Bergen har vi mediebedriftene flyttet sammen. Media City Bergen. Tidligere konkurrenter er under samme tak. Spiser lunsj sammen. FinTech bedriftene har startet en svært offensiv og spennende reise sammen også. De som tidligere ikke snakket sammen, setter seg nå rundt samme bord. Åpner opp. Deler. Samarbeider. Trusselen er ikke lenger naboen, men de store internasjonale aktørene. Men samarbeidet handler ikke bare om å forsvare seg. Det handler i minst like stor grad om å se muligheter sammen. Bygge et sterkt felles lag. Ta opp konkurransen med andre. Angripe mulighetene.

Jeg gleder meg..

Program, informasjon og påmelding: Digitaldagen.no


Kontakt meg gjerne for en prat om hva du og din bedrift kan gjøre for å skape bedre kundeopplevelser, yte bedre service og få flere fans!

Epost: steinar@ziel.no
Mobil: 95 70 55 14.

Følg servicehelten også på Facebook

 


 

 

 

 

Leave a Reply