#27  | BERGEN  |

På NHO sin årskonferanse gikk Petter Stordalen på scenen og snakket om kultur og avkastning. I disse digitaliseringstider! Bedrifter som har en god kultur og god ledelse har et bedre arbeidsmiljø, et lavere sykefravær og er mer konkurransedyktig. Å investere i kultur gir med andre ord en god avkastning. Men en kultur kan ikke kjøpes. Den må skapes. Sammen. Det krever innsats!

I mitt forrige blogginnlegg (#26 2018. Angrip!) skrev jeg kort om fire suksesskriterier for å lykkes i 2018. Et av disse punktene var kulturbygging. Det var selvsagt ikke uten grunn. Det er område jeg har jobbet mye med de siste 20 årene, og det overrasker meg ofte hvor lite fokus det er i mange virksomheter på virkelig å bygge en positiv prestasjonskultur. Mange burde lytte godt til hva Petter Stordalen sier: Culture is king! 

Tydelig retning og klare mål

I boken ”The Four Disiplines of Excecution” (Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling fra 2012) vises det til en omfattende internasjonal studie gjennomført av forfatterne. Et av områdene de undersøkte nærmere var i hvilken grad medarbeiderne i ulike virksomheter hadde kjennskap til og forstod selskapets viktigste mål. Logikken er at det er først når alle medarbeidere kjenner til og forstår målene at de faktisk gjennom sine prestasjoner kan vite om de bidrar til å nå selskapets mål eller ikke. Resultatene fra undersøkelsen var nedslående. Kun 15% kunne oppgi at de kjente til et av de tre viktigste målene lederne hadde definert. De resterende 85% oppga hva de trodde var målet, og som oftest viste dette seg å være feil. Jo lenger ut i organisasjonen (og lenger vekk fra ledelsen), desto mindre kjennskap og forståelse til målene. Hvordan kan man skape en god prestasjonsorientert kultur dersom selskapets ansatte ikke kjenner til hvor man skal eller hvilke krav som stilles? Og likevel skal de bidra til å nå bedriftens mål?
Skjermbilde 2018-01-16 kl. 22.26.14

Forutsetninger for en prestasjonsorientert kultur

Hva må så til for å skape en god, positiv og prestasjonsorientert kultur. Det er selvsagt en rekke faktorer og forhold som påvirker dette, og litt forenklet vil jeg si at ledere i alle fall må være bevisste på følgende to forhold:

Betydningen av et godt arbeidsmiljø

En av de aller viktigste grunnpilarene i en positiv bedriftskultur er et godt arbeidsmiljø. Medarbeidere og ledere som gleder seg til å gå på jobb for å treffe gode kollegaer og jobbe med spennende kunder, de presterer bedre. Men dersom det å trives på jobb blir målet, så kan man få en introvert kultur uten et nødvendig prestasjonsfokus. Et godt arbeidsmiljø er derfor ikke nok.

Jeg holder en rekke foredrag, og stiller ofte det enkle spørsmålet: Hvem har ansvaret for et godt arbeidsmiljø? I tidligere lederjobber har jeg også i første møte med nye medarbeidere stilt spørsmålet: ”Hva er ditt bidrag for å skape et godt arbeidsmiljø?”. De som ikke har kunne svare på direkten, har jeg bedt om å komme tilbake dagen etter med et svar. Spørsmålet er altså ikke om man vil bidra, men hva bidraget er. Men det ligger selvsagt i sakens natur at ledere har et større ansvar for å få hele laget til å fungere sammen, og må selvsagt også legge til rette for å skape et godt arbeidsmiljø gjennom målrettede tiltak og initiativ.

Tydelige forventninger/krav

Det andre elementet som må på plass for å skape en prestasjonsorientert kultur er tydelighet. Det er gjennomført utallige undersøkelser som bekrefter at medarbeidere ønsker og forventer tydelige ledere. Utydelig ledelse gjør det umulig å skape en prestasjonskultur med høy motivasjon og positiv energi. Utydelig ledelse kan skape usikkerhet, og er ofte kimen til mye frustrasjon og energilekkasje.

Jeg har som rådgiver jobbet i mange år med kulturprosesser der fokus er tydelighet gjennom forventninger og krav. Gjort på riktig måte gir det klarhet rundt avdelinger/enheter og lederes/medarbeideres roller og ansvar. Klare forpliktelser i neste omgang og høy gjennomføringskraft på prioriterte oppgaver øker sannsynligheten dramatisk for å lykkes – og dermed nå målene. Og det er jo det ledelse handler om; skape resultater sammen og gjennom andre.

Culture is king. Culture eats strategy for breakfast.

Rett kultur skaper gode resultater. Hvordan jobber du og din bedrift for å skape en positiv prestasjonskultur?

 

 


Kontakt meg gjerne for mer informasjon om foredrag eller for en prat om hva du og din bedrift kan gjøre for å skape bedre kundeopplevelser, yte bedre service og få flere fans!

Epost: steinar@ziel.no
Mobil: 95 70 55 14.

Følg servicehelten også på Facebook


 

 

 

 

 

 

Leave a Reply